*aanvangsuur = het uur waarop de eerste amuses mag geserveerd worden.

-> Wij reageren ALTIJD nog persoonlijk op uw aanvraag, dit binnen 24u of sneller.
-> Indien u niks ontvangen hebt, controleer uw spam-box of contacteer ons.
-> In het weekend kan het wat langer duren vooraleer wij uw aanvraag behandelen.